Musea in de provincie Friesland


Sorteren op: plaats | naam
Museum Adres Telefoon
1e Nederlands Opel Automuseum Bregeleane 1, Tijnje 06-33775211
Bezoekercentrum Schiermonnikoog Reeweg 9, Schiermonnikoog 0519-531233
Bezoekerscentrum Mar en Klif De Brink 4, Oudemirdum 0514-571777
Botanische Tuin de Kruidhof Schoolstraat 29 b, Buitenpost 0511-541253
Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager Herenweg 1, Hollum (Ameland) 0519-542737
Dekema State Dekemawei 5, Jelsum 058-2570020
Duikmuseum Kadijk 15, Lemmer 0514-560001
Eise Eisinga Planetarium Eise Eisingastraat 3, Franeker 0517-393070
Epema-State Epemawei 8, Ysbrechtum 0515-412475
Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum Minckelersstraat 11, Heerenveen 0513-623408
Fries Landbouwmuseum Felling 6, Goutum 0515-539420
Fries Museum Turfmarkt 11, Leeuwarden 058-2555500
Fries Scheepvaart Museum Kleinzand 16, Sneek 0515-414057
Fries Verzetsmuseum Wilhelminaplein 92, Leeuwarden 058-2555501
Historisch Centrum Leeuwarden Groeneweg 1, Leeuwarden 058-2338399
Houtzaagmolen de Rat Sneekerpad 18, IJlst 0515-532619
IJstijdenmuseum Schoolstraat 29c, Buitenpost 0511-544040
Indian Motorcycles Museum Kadijk 23, Lemmer 06-22661022
It Gysbert Japicxhûs museum/tekstwinkel Wipstrjitte 6, Bolsward 0515-573990
It Kokelhus fan Jan en Sjut It Fliet 16, Earnewald 0511-539222
Kaatsmuseum Voorstraat 76, Franeker 0517-393910
Kameleon Terherne Koailan 2, Terherne 0566-689910
Kazemattenmuseum Afsluitdijk 5, Kornwerderzand 0517-579453
Keramiekmuseum het Princessehof Grote Kerkstraat 9, Leeuwarden 058-2948958
Kollumer Museum Mr. Andreaƫ Oostenburgstraat 2, Kollum 0511-452992