Musea in de provincie Friesland


Sorteren op: plaats | naam
Museum Adres Telefoon
Museum Warten Hellingpaed 9, Warten 058-2552874
Nationaal Modelspoor Museum Doctor Boumaweg 17b, Sneek 0515-430021
Nationaal Vlechtmuseum Mandehof 7, Noordwolde (Fr) 0561-431885
Natuurmuseum Frieslan Schoenmakersperk 2, Leeuwarden 058-2332244
Oldtimer Centrum Select Madame Curiewei 4, Joure 0513-415499
Openlucht Laagveenderijmuseum It Damhűs Domela Nieuwenhuisweg 49, Nij Beets 0512-461599
Oudheidkamer Bolsward Jongemastraat 2, Bolsward 0515-578787
Oudheidkamer Dantumadeel Sikke Boukesstraat 14, De Westereen 0511-443422
Oudheidkamer Lemster-Fiifgea Nieuwburen 1, Lemmer 06-12177643
Oudheidkamer Weststellingwerf Hoofdstraat Oost 52, Wolvega 0561-615700
Pier Pander Museum & Tempel Groeneweg 1, Leeuwarden 058-2332350
Poptaslot/Heringa State Slotleane 1, Marssum 058-2541231
Reddingsmuseum Abraham Fock Oranjeweg 18, Hollum (Ameland) 0519-554243
Ruurd Wiersma Hûs Mounewei 7, Birdaard 0519-332334
Ruurd Wiersma Museum Ruurd Wiersmapaad, Birdaard 0519-332334
Schaatsmuseum en Schilderkunst Kleine Weide 1, Hindeloopen 0514-521683
Scherjons Klompenmuseum Dokter Ypeylaan 8, Noordbergum 0511-472336
Streekmuseum Burgum Menno van Coehoornweg 9, Burgum 0511-465544
Streekmuseum Het Admiraliteitshuis Diepswal 27, Dokkum 0519-293134
Streekmuseum Opsterlân Hoofdstraat 59, Gorredijk 0513-462930
Themapark Openluchtmuseum De Spitkeet De Dunen 7, Harkema 0512-840431
Titus Brandsma Museum Grote Dijlakker 12, Bolsward 0515-581799
Tresoar Boterhoek 1, Leeuwarden 058-7890789
Tsjerke en Poarte Fan Bears Tsjerkepaad 3, Beers (Fr) 058-2519263
Vlasbewerkingsmuseum It Braakhok Foeke Sjoerdstritte 9, Ee 06-38922026