Musea in de provincie Friesland


Sorteren op: plaats | naam
Museum Adres Telefoon
Museum Oold Ark Lyclamaweg 15, Makkinga 0516-441385
Poptaslot/Heringa State Slotleane 1, Marssum 058-2541231
Museum 't Fiskershúske Fiskerspaad 4-8a, Moddergat 0519-589454
Museum Natuurcentrum Ameland Strandweg 38, Nes (Ameland) 0519-542737
Openlucht Laagveenderijmuseum It Damhûs Domela Nieuwenhuisweg 49, Nij Beets 0512-461599
Scherjons Klompenmuseum Dokter Ypeylaan 8, Noordbergum 0511-472336
Nationaal Vlechtmuseum Mandehof 7, Noordwolde (Fr) 0561-431885
Museum de Noordwester Dorpsstraat 150, Oost-Vlieland 0562-451700
Museum Tromp's Huys Dorpsstraat 99, Oost-Vlieland 0562-451600
Bezoekerscentrum Mar en Klif De Brink 4, Oudemirdum 0514-571777
Bezoekercentrum Schiermonnikoog Reeweg 9, Schiermonnikoog 0519-531233
Molen de Korenaar Hearewei 30, Sexbierum 0517-591500
Museum Sloten Heerenwal 48, Sloten 0514-531541
Fries Scheepvaart Museum Kleinzand 16, Sneek 0515-414057
Nationaal Modelspoor Museum Doctor Boumaweg 17b, Sneek 0515-430021
Kameleon Terherne Koailan 2, Terherne 0566-689910
Museum het Behouden Huis Commandeurstraat 30, Terschelling 0562-442389
1e Nederlands Opel Automuseum Bregeleane 1, Tijnje 06-33775211
Museum Fogelsangh State Kleasterwei 3, Veenklooster 0511-441970
Museum Warten Hellingpaed 9, Warten 058-2552874
Museum t Kiekhuis Grindweg 35, Wolvega 0561-615111
Oudheidkamer Weststellingwerf Hoofdstraat Oost 52, Wolvega 0561-615700
Museum Jopie Huisman Noard 6, Workum 0515-543131
Museum Warkums Erfskip Merk 4, Workum 0515-541231
Epema-State Epemawei 8, Ysbrechtum 0515-412475